هاست لینوکس ایران

هاست ایران 50 مگابایت

کنترل پنل سی پنل

 • 2 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • 1 عدد دامنه اضافه
هاست ایران 100 مگابایت

کنترل پنل سی پنل

 • 5 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • 2 عدد دامنه اضافه
هاست ایران 300 مگابایت

کنترل پنل سی پنل

 • 10 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • 2 عدد دامنه اضافه
هاست ایران 500 مگابایت

کنترل پنل سی پنل

 • 20 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • 3 عدد دامنه اضافه
هاست ایران 1000 مگابایت

کنترل پنل سی پنل

 • 40 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • 4 عدد دامنه اضافه
هاست ایران 2000 مگابایت

کنترل پنل سی پنل

 • 80 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • 4 عدد دامنه اضافه
هاست ایران 3000 مگابایت

کنترل پنل سی پنل

 • 100 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • 5 عدد دامنه اضافه

Powered by WHMCompleteSolution